Menu Close

Müslüman – Hıristiyan savaşlarından bir sahne

 

Solda Târık b. Ziyad ve sağda Hâcib el-Mansûr temsili

Müslüman – Hıristiyan savaşlarından bir sahne

Müslüman – Hıristiyan savaşlarından bir sahne

   

Müslüman – Hıristiyan savaşlarından bir sahne ve bölge devletleri bayrakları:

Bugünkü Endülüs, İspanya, Portekiz, Fransa

Hâcib el-Mansûr ve Santiago de Compostela Manastırı

Elmeriye (Almeria) Kalesi

Tuleytula’nın (Toledo) Müslümanlardan alınışını anlatan bir Hıristiyan temsil

Mülûkü’t-Tavâif Döneminde Endülüs (XI. Yüzyıl)