Menu Close

Bütün İberya Yarımadası, uzun yıllar Müslüman hâkimiyetinde kaldığı için Endülüs (Endelüs, Al-Andalus, Andalucia) adını almaktadır. Çünkü Endülüs, fetihten sonra yarımadaya Müslümanlarca verilen bir isimdir. Sekiz asır İslam yurdu kaldıktan sonra siyaseten kaybedilse bile, bir kere Müslümanlar tarafından fethedilmiş her yer kutsal bir İslam beldesidir ve şu anda o topraklar bizim olmasa da oralarda yaşayan Müslümanlar desteklenmeli, tarihî mirasımız korunmalı, diğer insanlara da sırf insanî güzelliklerden oluşan İslam dini anlatılmalı, onlar da İslamiyet’e kazanılmalıdır.


Böylece toprağa değil de insana değer vermekle oralarda kaybolan İslamî değerler yeniden ihya edilebilir. Bu da oraları yeniden fethetmek anlamına gelebilir. Bugün Endülüs’te (Andalucia bölgesinde) yeşermekte olan İslamlaşma hareketi konuya güzel bir misaldir.

Tarihte İslamî güzelliklerin yurdu olarak asırlarca bizim olan Endülüs’e,
“neleri, neden, nasıl kaybettiğimizi yerinde görerek düşünebilmek; biz kimiz, neyiz, neden bu haldeyiz, ne yapıyoruz muhasebesini yapabilmek; kendimiz, milletimiz ve kayıp İslam yurtları için neler yapabiliriz?” sorularına zihinlerde yer açabilmek amacıyla geziye gidilir. Orada Endülüslüler (Comunidad Islamica en España – GRANADA) ziyaret edilir ve tarihî yapı-yerler görülür.

Ülkemizde bugün hemen bütün büyük tur şirketlerinin İberya turları mevcuttur. Bu turlar birkaç seçenekten oluşur. Madrid’ten başlayarak güneye Endülüs bölgesine (Andalucia) yönelinerek gerçekleştirilen tur bizim açımızdan önemli olanıdır. Ancak, ülkemizden gidenler ile herhangi bir Avrupa ülkesinden gelen insanlar arasında Endülüs’ü gezerken bir fark olmalıdır. Çünkü, Endülüs medeniyet mirası, Müslüman olarak bizim mirasımızdır ve orada bunun bilincinde olmak gerekir. Oysa, Avrupalı Hıristiyanlar, İslam Medeniyetinin bir parçası olarak düşman dünyanın sembolü gibi algıladıkları Endülüs’ün, sadece mimari süslemelerine hayran olmaktadırlar. Yoksa, Müslümanların tarihteki medenî üstünlüklerini kabul ederek, “onlara karşı daha insanca davranıp ilişkilerimizi ona göre yeniden dizayn edelim” diye düşünmezler sanıyorum.

Değerli Endülüsseverler,

Türkiye’de Endülüs Gezisi düzenleyen firmalar, bu işi tamamen ticari amaçla yapmakta olup, herhangi bir dinî-kültürel endişe taşımamaktadırlar. Firma hangi kesime ait olursa olsun bu değişmemektedir. Çünkü, kapitalist zihniyetin dini olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden, Endülüs’e gitmek amacıyla bize danışan pekçok dostumuza herhangi bir firma tavsiye edemiyoruz. Biz isterdik ki, ülkemizde tarih bilincine sahip samimi insanlar bu Endülüs Gezilerini düzenlesinler ve biz de sevenlerimizi gönül rahatlığıyla o firma/lara yönlendirelim. Fakat, yine de her ne şekilde olursa olsun mutlaka gidin..

ENDÜLÜS TARİHİNİ KAVRAMAK İÇİN ALTERNATİF GEZİ GÜZERGÂHLARI

(En geniş kapsamlı gezi güzergâhından dar kapsamlı olana doğru sıralıdır)


I. MEKKE’DEN TOURS’A İSLAM FETİHLERİ GEZİSİ (S.Arabistan-Ürdün-Filistin-Mısır-Libya-Tunus-Cezâyir-Fas-İspanya-Portekiz-Güney Fransa)


II. FAS’TAN TOURS’A (Fas-İspanya-Portekiz-Güney Fransa)


III. CEBELİTÂRIK’TAN TOURS’A  (İspanya-Portekiz-Güney Fransa)


IV. TÜM İSPANYA-PORTEKİZ


V. SADECE İSPANYA


VI. SADECE PORTEKİZ


VII. SADECE ANDALUCIA (8 şehir)