Menu Close

Facebook Ortamında Endülüslü Müslümanlar
Facebook paylaşım sitesine üye iseniz eğer, gerçek fotoğrafınızı içeren gerçek kimliğinizle ve bilgilerinizin İngilizcesi veya daha iyisi İspanyolcası da olmak şartıyla bugünkü İspanya’da yaşayan İspanyol asıllı Müslümanlarla irtibat kurabilirsiniz. Bunun için en güvenilir ve pratik yol, orada bulunan İslâmî teşkilâtların adlarını girerek arama yapmak ve çıkanlardan seçerek eklemektir. Görüşmeyi kabul edenlerle iletişime geçilerek, kişilerin durum ve imkânlarına göre çeşitli ilişkiler geliştirmek mümkündür.

Meselâ, Gırnata/el-Beyyâzîn’deki (Albayzin) câmi ve teşkilâtın sayfasınagirerek başlayıp, onun “Üyeler” veya “Arkadaşlar” kısmından pek çok Müslümanla iletişim kurmanız mümkündür. Bu teşkilâtın Face’deki kaydı, birkaç şekilde; “Mezquita de Granada” ve “Mezquita Mayor de Granada” adıyla mevcuttur.

Diğer teşkilâtların adlarına ise bu kitabın ilgili şehir altbaşlıklarında bulunan “Bugünkü Müslümanlar” kısımlarındaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.