Menu Close

MÂLEGA (MALAGA)

 

Gibralfaro Kalesi

M. Tavâif Dönemi sanatında askerî binalar ve kaleler, Elhamrâ Saray kompleksinde olduğu gibi hem savunma hem de sanat zevkinin doğal uyumlu bir kaynaşması niteliğindedir ve çok da güçlü yapılardır. Bu tip askerî yapılardan biri  Mâleka (Malaga) Kalesidir. Eski bir Roma kalesi üzerine inşa edilmiş bir Emevi kalesi olup, XIV. Yüzyılda yapılan değişikliklerle son şeklini almıştır. Güçlü kuleler ve rampalarla takviye edilmiş olup, içindeki saray bahçe mimarisiyle göz doldurmakta ve alçı tezyinatının güzelliğiyle ünlüdür.